Historia


Adress:

Hidinge Gård AB

716 92 Fjugesta

Telefon:

019 29 1092

Håkan: 070 585 6858

Gunnel: 070 222 5029

E-post:

w@hidingegard.se
Hidinge Gård AB, Lantbruksföretag med växtodling och grisar

Hidinge gård i tiden


Åkrarna som finns vid hidinge gård har funnits sen stenåldern. Man vet detta eftersom man har hittat cermoniella offeryxor vid utkanten av gården som var en mosse förut.

Gården började ursprungligen som Östra gården som delade på fälten i remsor tillsammans med 6 andra gårdar som fanns nära beläget. Under början av 1800-talet så slutade man att dela upp gårdarna i tegar. Detta innebar att många utav de små gårdarna försvann och de som var kvar styrdes utav magnater. Gården ägdes nu utav säbylund fram till 1918 då den köptes upp utav Erik Johnsson. Erik ägde gården som en entreprenör och byggde mycket under tiden såsom ladan och sålde vidare till Larsson två år senare 1920. Larsson sålde också gården efter en kort period till adolf Eriksson 1922. Adolfs barn hade ingen som ville ta över efter dem och fick sälja gården till Gösta Johansson 1964. På den tiden var hidinge en mjölkgård men på grund av dåliga mjölkpriser så fasades det ut ganska kvickt. Gösta hade bestämt att det skulle bli en grisgård. Han gör om ladugården som fanns år 1972 så att den är anpassad till grisar, Samt att han byggde även en till ladugård till grisar, verkstad och maskinhall. Foderköket byggdes 1993 för en mer effektiv mating av grisarna, det byggdes även ett halmlager för att utnyttja mer utav det man får från fälten. Efter Gösta så tog Gunnel och Håkan över vårdandet av Hidinge gård. De har expanderat Hidinge till det som är idag med två nya svinhus, en spannmålstork, gastäta spannmålssilor och en halmpanna.