Växtodling


Adress:

Hidinge Gård AB

716 92 Fjugesta

Telefon:

019 29 1092

Håkan: 070 585 6858

Gunnel: 070 222 5029

E-post:

w@hidingegard.se
Växtodling


Gården är välarronderad och består av ett fåtal skiften. All åkermark är systemtäckdikad, ca 90 ha av åkermarken ligger inom en invallning där dräneringsvattnet måste pumpas ut. Detta område består av mulljord. Resterande jordar består huvudsakligen av mellanleror, men vissa områden med moig morän finns också. Marken har högt pH 6,5 -7,5 tack vare kalksten i grundmaterialet, fosfor- och kaliumtalen är också mycket goda. All växtodling bedrivs plogfritt med minimerad jordbearbetning sedan år 2000.


Årligt återkommande grödor (avkastning inom parentes): höstvete (7 ton/ha), havre och vårkorn (5 ton/ha), oljelin (2,0 -2,5 ton/ha), ärter (4,5 ton/ha) och potatis (35-40 ton/ha). I mån av tid och mod har följande grödor odlats: vår och höstraps, höstkorn, rågvete, vårvete och åkerböna. Grödfördelningen varierar med åren men vi har alltid ca 7-10 ha potatis. Spannmålsskörden och ärterna fodrar vi grisarna med. Gödseln från grisarna (ca 11 500 kbm) sprids med släpslangspridare i växande gröda på vår egen mark och på kontrakterad spridningsareal (totalt ca 500 ha). På mulljordsdelen sprids ingen stallgödsel eftersom det finns tillräckligt med kväve där ändå. Till potatisarealen köps P och K gödning.


Hidinge Gård AB, Lantbruksföretag med växtodling och grisar