Miljöarbete

Miljön


Som pilotgård för Odling i balans deltar vi i projekt för att utveckla och driva miljöfrågorna inom lantbruket. Vi har t.ex. skyddszoner och tillämpar behovsanpassad gödsling och bekämpning, säker hantering av bekämpningsmedel och drivmedel m.m. Några exempel på dokumentation som vi tar fram för gården är: Miljöhusesyn, markkarta, växtodlingsplan, växtnäringsbalans, energibalans och även andra miljönyckeltal. Under 2013 har en energikartläggning utförts för att kunna bli ännu mer energisnål och klimatsmart. Data om gården finns även publicerad på Odling i Balans hemsida.


Mer information finner du på:


Adress:

Hidinge Gård AB

716 92 Fjugesta

Telefon:

019 29 1092

Håkan: 070 585 6858

Gunnel: 070 222 5029

E-post:

w@hidingegard.se
Hidinge Gård AB, Lantbruksföretag med växtodling och grisar