Slaktsvin

Grisproduktionen


Efter utbyggnad av grisproduktionen finns det 10 stall- avdelningar med plats för ca 440-480 slaktsvin vardera. Stallarna är byggda år 1972, 1979, 2002 och 2007. I de äldsta stallarna totalrenoverades inredningarna sommaren 1998 respektive 2010. Foderköket byggdes 1993och besättningen övergick då till blötfoder, med mycket gott resultat. Grisarna fodras med egenproducerat och inköpt höstvete, korn, havre, ärter och bönor som mals på gården, bröd från Fazer, gränsmjölk, vassle, soja och koncentrat/premix (mineraler, vitaminer, aminosyror).


Gården är en specialiserad slaktsvinsbesättning dvs. vi har ingen egen uppfödning av smågrisar. Smågrisar köps in vid ca 30 kg vikt och behålls tills de väger 120-130 kg (ca 95 kg slaktad vikt) vilket tar ca 106 dagar. Tillväxten på grisarna är därmed ca 950 g/dag med 3,25 omgångar / år. Totalt produceras ca. 15 000 grisar per år. Hela produktionen sker omgångsvis dvs. vi tömmer hela avdelningen och tvättar innan nya smågrisar sätts in. För rengöring används tvättrobotar från Ramsta Robotics. Vår besättning är externintegrerad, vilket innebär att vi får alla våra smågrisar från en och samma smågrisuppfödare Spångboda Lantbruk AB. En stor fördel med detta är att man får mycket friska grisar. Hela grisproduktionen är certifierad enligt Svenskt Sigill, (grundcertifiering Gris)

Tvättroboten är i full gång


Adress:

Hidinge Gård AB

716 92 Fjugesta

Telefon:

019 29 1092

Håkan: 070 585 6858

Gunnel: 070 222 5029

E-post:

w@hidingegard.se
Hidinge Gård AB, Lantbruksföretag med växtodling och grisar